Nationale Nederlanden Ubezpieczenie NNW

product-img

Jaki jest zakres ubezpieczenia NNW Nationale Nederlanden? Czego nie obejmuje ubezpieczenie NNW Nationale Nederlanden? Ile kosztuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie NNW Nationale Nederlanden

Oferowane przez Nationale-Nederlanden ubezpieczenie NNW jest skierowane do osób dorosłych, w tym uczniów szkół policealnych i studentów. Jest to forma ochrony na wypadek uszkodzenia ciała, która zapewnia klientom wsparcie finansowe w sytuacjach nieprzewidzianych. Aby skorzystać z ubezpieczenia NNW w Nationale-Nederlanden, osoba musi mieć ukończone co najmniej 17 lat, ale nie więcej niż 61 lat. Umowa ubezpieczenia jest zawierana na okres pięciu lat, po którym klientowi jest proponowane przedłużenie polisy na kolejny okres. Istnieje możliwość wielokrotnego przedłużania umowy, dopóki ubezpieczony nie osiągnie 65 lat.

Ważnym elementem tego ubezpieczenia jest możliwość samodzielnego wyboru sumy ubezpieczenia. Klient ma swobodę określenia jej wysokości, jednak powinna ona zawierać się w przedziale między 40 000 złotych a 150 000 złotych. Na podstawie wybranej sumy ubezpieczenia, towarzystwo ubezpieczeniowe Nationale-Nederlanden ustala wysokość odszkodowania, jakie zostanie wypłacone w przypadku nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie NNW tego ubezpieczyciela zapewnia klientom spokój i finansową ochronę w przypadku uszczerbku na zdrowiu lub trwałego uszkodzenia ciała w wyniku wypadku. Dzięki niemu, w przypadku takiego zdarzenia, ubezpieczony otrzymuje odszkodowanie, które może zostać wykorzystane na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki medycznej czy też na inne potrzeby wynikające z konsekwencji wypadku. W ten sposób, ubezpieczenie NNW w Nationale Nederlanden stanowi kompleksową ochronę dla osób dorosłych, uczniów szkół policealnych i studentów, które chcą mieć pewność, że w przypadku nieszczęśliwego wypadku otrzymają wsparcie finansowe. To rozwiązanie, które daje spokój i poczucie bezpieczeństwa w codziennym życiu, chroniąc przed nieprzewidzianymi sytuacjami i ich finansowymi skutkami.

Jaki jest zakres ubezpieczenia NNW Nationale Nederlanden?

Należy wiedzieć, że polisa NNW w Nationale Nederlanden zapewnia szeroki zakres ochrony w przypadku uszkodzenia ciała. W ramach tego ubezpieczenia, ubezpieczony otrzymuje wsparcie finansowe na różne sytuacje wynikające z nieszczęśliwego wypadku. W przypadku złamania lub zwichnięcia, ubezpieczony może otrzymać odszkodowanie w wysokości do 15 000 złotych. Ta kwota ma na celu udzielenie wsparcia finansowego w celu podjęcia rehabilitacji i powrotu do sprawności fizycznej. Dzięki temu, ubezpieczony może skorzystać z niezbędnych środków finansowych na leczenie i terapię, które przyczynią się do powrotu do pełnej sprawności. 

Natomiast w przypadku trwałego uszkodzenia ciała, ubezpieczony może otrzymać odszkodowanie w wysokości do 150 000 złotych. Ta suma pieniędzy może być wykorzystana na różne potrzeby, takie jak dostosowanie mieszkania do indywidualnych potrzeb wynikających z uszkodzenia ciała. Jest to istotne wsparcie finansowe, które umożliwia ubezpieczonemu przystosowanie swojego otoczenia do zmienionych warunków zdrowotnych. Ubezpieczenie NNW w Nationale-Nederlanden obejmuje również wypłatę odszkodowania za inne uszczerbki na zdrowiu. Dokładne informacje na temat wysokości wypłaty można znaleźć w ogólnych warunkach ubezpieczenia, które są dostępne dla klientów. W ten sposób, ubezpieczony ma pełną wiedzę na temat odszkodowania, jakie może otrzymać w zależności od rodzaju uszczerbku na zdrowiu.

Dodatkowym wsparciem, które może być objęte ubezpieczeniem NNW w Nationale-Nederlanden, jest Pakiet Ortopeda. Dzięki niemu, ubezpieczony ma możliwość skorzystania z organizacji i pokrycia kosztów wizyt u specjalistów, badań diagnostycznych oraz zabiegów rehabilitacyjnych w przypadku powikłań po złamaniu lub zwichnięciu. To dodatkowe świadczenie, które pozwala na kompleksową opiekę medyczną i terapeutyczną. W ten sposób, ubezpieczenie NNW Nationale-Nederlanden zapewnia szeroki zakres ochrony dla osób w przypadku nieszczęśliwych wypadków. Daje pewność, że w razie uszkodzenia ciała, ubezpieczony otrzyma wsparcie finansowe, które pozwoli na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji oraz dostosowania się do nowych warunków zdrowotnych. To ważne rozwiązanie, które daje poczucie bezpieczeństwa i pewność, że można liczyć na finansową pomoc w trudnych sytuacjach związanych z uszkodzeniem ciała.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie NNW Nationale Nederlanden?

Należy wiedzieć, że ubezpieczenie NNW Nationale-Nederlanden zapewnia szeroki zakres ochrony, jednak istnieją pewne sytuacje, które nie są objęte tym ubezpieczeniem. Ważne jest zrozumienie, czego nie obejmuje ubezpieczenie NNW Nationale Nederlanden. Po pierwsze, jeśli do uszkodzenia ciała doszło w wyniku uprawiania przez ubezpieczonego ryzykownych sportów, takich jak sporty motorowe i motorowodne, lotnicze, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, nurkowanie, speleologia, sporty walki, skoki na linie, skoki do wody, skoki spadochronowe, lotniarstwo, paralotniarstwo, loty balonem lub sterowcem, ubezpieczenie NNW nie wypłaci odszkodowania. Te aktywności są uznawane za wysoce ryzykowne, a więc należy pamiętać, że konieczne jest posiadanie dodatkowego ubezpieczenia, które obejmuje takie sporty.

Kolejnym wykluczającym czynnikiem jest spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków lub innych środków odurzających i psychotropowych niezalecanych przez lekarza. Jeśli uszkodzenie ciała wynikło z takiego stanu odurzenia, ubezpieczenie NNW nie wypłaci odszkodowania. Ważne jest, aby być odpowiedzialnym i świadomym swojego stanu zdrowia podczas wykonywania różnych czynności. Ponadto, to ubezpieczenie nie obejmuje sytuacji samookaleczenia lub okaleczenia na prośbę ubezpieczonego. W takich przypadkach, gdzie uszkodzenie ciała wynika z celowego działania osoby ubezpieczonej, polisa NNW nie wypłaci odszkodowania.

Istotne jest dokładne zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia NNW oferowanego przez Nationale-Nederlanden, aby mieć pełną świadomość zakresu ochrony oraz wykluczających czynników. W przypadku wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z przedstawicielem ubezpieczyciela, który udzieli jasnych informacji na temat zakresu ochrony i wyłączeń w polisie NNW.

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW w Nationale-Nederlanden?

Warto wiedzieć, że cena ubezpieczenia NNW Nationale-Nederlanden zależy od wybranego wariantu oraz ewentualnych pakietów dodatkowych. Istnieje możliwość dostosowania polisy do indywidualnych potrzeb, co wpływa na ostateczny koszt ubezpieczenia. Warianty ubezpieczenia NNW oferowane przez Nationale-Nederlanden różnią się zakresem ochrony i sumą ubezpieczenia. Cena jest dostosowywana do wybranego wariantu, który może obejmować różne kwoty odszkodowania w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, śmierci lub innych poważnych skutków nieszczęśliwego wypadku.

Dodatkowo, istnieje możliwość wyboru pakietów dodatkowych, które rozszerzają zakres ochrony ubezpieczenia NNW. Na przykład, można wybrać pakiet, który obejmuje leczenie rehabilitacyjne, opiekę medyczną, pokrycie kosztów wizyt specjalistów, badań diagnostycznych czy rehabilitacji w przypadku złamania lub zwichnięcia. Koszt takich pakietów dodatkowych będzie wpływał na łączną cenę polisy. Warto podkreślić, że cena ubezpieczenia NNW w Nationale-Nederlanden jest ustalana indywidualnie dla każdego klienta, uwzględniając jego profil ryzyka oraz preferencje dotyczące sumy ubezpieczenia i dodatkowych pakietów. Dlatego najlepiej skonsultować się z przedstawicielem ubezpieczyciela, który będzie w stanie przedstawić szczegółowe informacje na temat kosztów i opcji dostępnych w ramach ubezpieczenia NNW.