product-img

Brak ubezpieczenia OC

Jak uniknąć kary za brak ubezpieczenia? Jaka kara za 1 dzień bez OC? Brak ubezpieczenia OC przy kontroli policyjnej. Brak ubezpieczenia OC przyczepki.

Brak ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie OC zwane również ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Chroni ono przed szkodami, jakie mogą być wyrządzone osobom trzecim przez posiadacza danej polisy. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe w niektórych krajach, a w tym w Polsce, dla właścicieli pojazdów mechanicznych takich jak np. samochody, motocykle, które poruszają się po drogach publicznych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni przed szkodami, które posiadacz może wyrządzić innym kierowcom, rowerzystom czy pieszym. OC może obejmować różne rodzaje szkód takie jak szkody osobowe (śmierć, obrażenia ciała) oraz szkody majątkowe.

W przypadku wypadku, w którym posiadacz polisy jest winny szkody, to ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie osobie poszkodowanej lub jej ubezpieczycielowi. Warto zwrócić uwagę, że ubezpieczenie OC nie chroni posiadacza polisy przed szkodami wyrządzonymi jego własnemu pojazdowi czy mieniu. Brak ubezpieczenia OC w przypadku wypadku lub szkody, której sprawcą był właściciel pojazdu, może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Brak ubezpieczenia samochodu może powodować konsekwencje nie tylko finansowe, ale również prawne. Brak ubezpieczenia w Polsce uważany jest za pewnego rodzaju wykroczenie i złamanie prawa, za co grozi kara za brak ubezpieczenia pojazdu. Na stronach internetowych ubezpieczycieli dostępne jest przykładowe zawiadomienie o braku ubezpieczenia OC druk.

Kara za brak ubezpieczenia

Już od bardzo długiego czasu ubezpieczenie OC w Polsce jest obowiązkowe. Kara za brak ubezpieczenia samochodu jest konsekwencją, która może nastąpić w przypadku niezadbania o spłatę polisy ubezpieczeniowej pojazdu. Kara posiada formę grzywny, którą należy spłacić  w określonym terminie. Wysokość grzywny zależy od rodzaju posiadanego pojazdu oraz ilości dni, od dnia otrzymania kary do dnia jej spłaty. Największą karę płacą osoby, które zalegają ze spłatą powyżej 14 dni. Jaka kara za 1 dzień bez OC? Kara zależy od średniej wyliczonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i z każdym dniem rośnie od dnia przyznania kary.

Jak uniknąć kary za brak ubezpieczenia?

Jak uniknąć kary za brak ubezpieczenia OC? Najlepszym sposobem na uniknięcie kary za brak ubezpieczenia jest posiadanie ubezpieczenie OC, tak jak nakazuje prawo. Natomiast jeśli właściciel nieubezpieczonego pojazdu otrzymał karę może w wyjątkowych sytuacjach uniknąć jej po złożeniu odpowiednich dokumentów. W takim wypadku do UFG – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – powinien zostać złożony dokument, w którym potwierdzone jest, że w dniu, w którym dostarczone zostało wezwanie do zapłaty, samochód był ubezpieczony. Innym dokumentem może być potwierdzenie, że w dniu otrzymania kary, samochód nie musiał być ubezpieczony. W takim wypadku kara za brak ubezpieczenia OC samochodu może zostać umorzona. Jeśli samochód został sprzedany należy zawiadomić UFG o zmianie właściciela. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny po przedstawieniu dokumentów w sytuacji omyłkowej lub trudnej sytuacji materialnej właściciela samochodu może znieść karę całkowicie, połowicznie lub rozłożyć na raty.

Brak ubezpieczenia OC nieużywanego samochodu

Każdy pojazd w Polsce powinien zostać ubezpieczony. Jedynie właściciele samochodów nieużywanych mają możliwość zwolnienia z opłacania polisy ubezpieczeniowej. Niestety nawet nieużywany pojazd musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC w momencie, gdy pojazd jest zarejestrowany do użytku w ruchu drogowym. Istnieje jednak możliwość wyrejestrowania go gdy:

  • samochód nadaje się do zezłomowania
  • dojdzie do kradzieży samochodu
  • samochód został zarejestrowany jako obiekt historyczny
  • samochód został sprzedany lub wywieziony poza granice kraju

Okresowe wyrejestrowanie samochodu nie jest możliwe dla właścicieli pojazdów osobowych do 3,5 ton. Taka możliwość mają tylko osoby posiadające np. ciężarówki, autobusy, ciągniki itd. Warto jednak wiedzieć, że częściowe wyrejestrowanie nie zwalnia z opłacania ubezpieczenia OC.

Brak ubezpieczenia OC przy kontroli

Wielu kierowców każdego dnia jest poddawanych kontroli policyjnej. Nie są to tylko kontrole trzeźwości, ale też również dokumentów. Niestety w takich momentach wielu kierowców dowiaduje się, że ich ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC nie jest już ważne. Brak opłaconego ubezpieczenia OC wykryty podczas kontroli drogowej spowoduje wystawienie przez policje mandatu – mandat za brak ubezpieczenia – oraz odholowanie pojazdu na specjalnie przeznaczony do tego parking. Jednak należy się liczyć z tym, że w takim momencie kierowca może zostać pociągnięty do spłacenia wszystkich kosztów holowania. Oprócz gwarantowanego mandatu i zabrania pojazdu, jak wiadomo przy braku takiego ubezpieczenia, grozi kara za brak ubezpieczenia OC. Jaki mandat za brak ubezpieczenia? Wysokość mandatu zależy od odgórnie ustalonych kryteriów, które są brane pod uwagę przy wystawianiu przez policjantów mandatu.

Kara za brak ubezpieczenia przyczepki

Wiele osób posiada mylne pojęcie o ubezpieczeniu samochodu i przyczepki twierdząc, że jeśli samochód posiada ubezpieczenie OC, przyczepka nie musi być już osobno ubezpieczana. Jest to niestety błędne myślenie. Przyczepka, mimo że nie posiada własnego napędu, jest uważana za pojazd ruchu drogowego, który należy zarejestrować i ubezpieczyć polisą OC. Przy kupnie przyczepy należy pamiętać o jej przerejestrowaniu na dane nowego właściciela. Dlatego istnieje kara za brak ubezpieczenia przyczepki, ponieważ posiadanie przyczepki, która nawet aktualnie nie jest w ruchu może powodować wiele szkód i wypadków. 

  • Publikacja: 27-02-2023 Zmodyfikowany: 27-02-2023
  • Liczba wyświetleń: 1199