product-img

Wypadek poza drogą publiczną – czy odszkodowanie z OC/AC zostanie wypłacone?

Jakie są różnice między drogą wewnętrzną a drogą publiczną? Czy odszkodowanie z OC i Autocasco zostanie wypłacone poza drogą publiczną?

Jakie są różnice między drogą wewnętrzną a drogą publiczną?

Istnieją różnice pomiędzy drogą wewnętrzną a drogą publiczną. Drogą publiczną jest każda droga krajowa, wojewódzka, powiatowa oraz gminna, której użytkowanie jest publiczne i dostępne dla wszystkich użytkowników dróg. Z kolei droga wewnętrzna to część lub całość działki, która została wyznaczona do ruchu drogowego i dodatkowo może z niej korzystać dowolna liczba osób. W przeciwieństwie do dróg publicznych, droga wewnętrzna nie jest ogólnie dostępna dla wszystkich i znajduje się na terenie prywatnym lub oznaczonym jako zamknięty obszar. Może to być na przykład teren posesji, zakładu przemysłowego, osiedla lub innego zamkniętego obszaru.

Istnieją również specyficzne strefy ruchu, które powstają poprzez odpowiednie oznaczenie wjazdu i wyjazdu z co najmniej jednej drogi wewnętrznej. Utworzenie strefy ruchu oznacza zastosowanie standardowych przepisów ruchu drogowego na danym terenie. Natomiast strefa zamieszkania to obszar, gdzie piesi mają szczególne uprawnienia. W takiej strefie obowiązuje ograniczenie prędkości ruchu, a piesi mają pierwszeństwo na drodze. Strefy zamieszkania tworzy się zazwyczaj w miejscach, gdzie mieszkają ludzie i ruch drogowy jest ograniczony, aby zapewnić większe bezpieczeństwo dla pieszych i mieszkańców.

Czy odszkodowanie z OC zostanie wypłacone poza drogą publiczną?

Właściciel lub zarządca drogi wewnętrznej może posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które może zostać wykorzystane w przypadku szkód powstałych na tej drodze. W takiej sytuacji, osoba poszkodowana może zgłosić swoje roszczenia związane ze złym stanem lub oznakowaniem drogi do ubezpieczyciela OC właściciela, lub zarządcy drogi wewnętrznej. Jednak znacznie częściej szkody powstałe na drogach wewnętrznych są likwidowane przy pomocy innego rodzaju ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a mianowicie popularnego OC dla kierowców. Okazuje się, że obowiązkowe ubezpieczenie OC komunikacyjne działa również poza drogami publicznymi, co zostało potwierdzone przez orzecznictwo sądowe.

Dzięki temu, jeśli na terenie drogi wewnętrznej dochodzi do wypadku lub szkody spowodowanej przez kierowcę, odpowiednie roszczenia mogą być kierowane do towarzystwa ubezpieczeniowego, które wydało polisę OC dla kierowcy. To ubezpieczyciel będzie odpowiadał za wypłatę odszkodowania lub naprawę szkody, zgodnie z obowiązującymi warunkami polisy OC.

Czy ubezpieczenie Autocasco również nie wyklucza dróg wewnętrznych?

Osoby posiadające ubezpieczenie autocasco mogą cieszyć się dobrą wiadomością przekazaną przez ekspertów z multiagencji ubezpieczeniowej Unilink. Okazuje się, że zakłady ubezpieczeniowe nie ograniczają swojej odpowiedzialności tylko do zdarzeń, które miały miejsce na drogach publicznych. Ubezpieczenie autocasco obejmuje również szkody powstałe na drogach wewnętrznych, co stanowi dodatkowy atut tego rodzaju polisy. Przykładowo, jeśli podczas postoju na parkingu, który jest częścią drogi wewnętrznej, samochód zostanie uszkodzony przez innego uczestnika ruchu, możemy skorzystać z ubezpieczenia autocasco. W takiej sytuacji ustalenie sprawcy szkody i likwidacja szkody z jego ubezpieczenia OC może okazać się trudne lub niemożliwe.

  • Publikacja: 07-08-2023 Zmodyfikowany: 07-08-2023
  • Liczba wyświetleń: 532