product-img

Automatyczne wznowienie ubezpieczenia – na czym polega?

Czy ubezpieczenie odnawia się automatycznie? Na czym polega automatyczne wznowienie ubezpieczenia? Jak działa automatyczne wznowienie?

Automatyczne wznowienie ubezpieczenia 

Automatyczne wznowienie ubezpieczenia to proces, który dotyczy przedłużenia obowiązującej polisy OC. W praktyce oznacza to, że jeśli właściciel pojazdu nie podjęłby aktywnego kroku w celu wypowiedzenia umowy OC przed jej końcem, polisa zostaje automatycznie przedłużona na kolejny rok. To podejście wynika z założenia, że kontynuowanie ochrony ubezpieczeniowej jest korzystne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz właścicieli pojazdów. Zasada automatycznego wznowienia ubezpieczenia została wprowadzona w polskim systemie ubezpieczeń, aby minimalizować przypadki braku ubezpieczenia i zapewnić stałą ochronę wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Niemniej jednak, wprowadzono pewne mechanizmy, które pozwalają na elastyczność w tej kwestii.

Od momentu wprowadzenia nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w 2012 roku, pojawiła się możliwość wypowiedzenia automatycznie wznowionej polisy OC. Kierowcy mają prawo do wypowiedzenia takiej polisy, dokumentując równocześnie zakup ubezpieczenia w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. To zabezpieczenie umożliwia właścicielom pojazdów swobodny wybór, gdyż umożliwia zmianę towarzystwa ubezpieczeniowego w miarę ich preferencji. Ponadto, zgodnie z przepisami, ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować właściciela pojazdu o dacie startu i wysokości składki nowej polisy na co najmniej 14 dni przed jej rozpoczęciem. Ta informacja może zostać przekazana w formie pisemnej lub elektronicznej. Ta procedura ma na celu zapewnienie przejrzystości i umożliwienie właścicielowi pojazdu zrozumienia warunków nowej polisy przed jej faktycznym rozpoczęciem. Warto zaznaczyć, że automatyczne wznowienie ubezpieczenia odnosi się przede wszystkim do polisy OC, która jest ubezpieczeniem obowiązkowym. W przypadku innych rodzajów ubezpieczeń, jak na przykład polisy AC, procedury mogą się różnić.

 

 

  • Publikacja: 04-09-2023 Zmodyfikowany: 04-09-2023
  • Liczba wyświetleń: 1169