product-img

Sprzedaż samochodu a ubezpieczenie

Co się dzieje z ubezpieczeniem OC i AC w momencie sprzedaży auta? Ubezpieczenie samochodu a jego sprzedaż i sprzedaż samochodu bez ubezpieczenia.

Sprzedaż samochodu a ubezpieczenie

Sprzedaż i zakup używanych pojazdów to dosyć powszechna rzecz na rynku. Podczas sprzedaży samochodu, sprzedający musi mieć świadomość, co dzieje się z ubezpieczeniem auta. Jak zachowuje się ubezpieczenie podczas sprzedaży samochodu? Jak sprzedawać ubezpieczenia? Czy można sprzedać samochód bez ubezpieczenia? Czy mając ubezpieczenie samochodu sprzedaż wiąże się z dodatkową biurokracją? Ubezpieczenie samochodu a jego sprzedaż. Ubezpieczenie OC sprzedaż samochodu bez ważnej polisy.

Czy auto sprzedaje się z ubezpieczeniem?

Podczas sprzedaży samochodu, wraz z nim nowemu właścicielowi, przekazywana jest polisa ubezpieczeniowa. Czy jest zatem możliwa rezygnacja z ubezpieczenia OC po sprzedaży samochodu? Oczywiście jest to możliwe, ale tylko wtedy, gdy to nabywca zrezygnuje z ubezpieczenia. Jako że to nabywca jest już właścicielem samochodu, tylko on ma możliwość rezygnacji z ubezpieczenia OC po sprzedaży auta. Czy jest możliwe wypowiedzenie ubezpieczenia przy sprzedaży samochodu? Niestety nie. Ubezpieczenie przy sprzedaży auta musi być przekazane nabywcy. Sprzedaż samochodu bez ubezpieczenia OC nie jest w Polsce możliwa. Gdy następuje sprzedaż auta ubezpieczenie OC musi być ważne i opłacone.

Co dzieje się z ubezpieczeniem po sprzedaży samochodu?

Sprzedaż auta a ubezpieczenie to istotna kwestia i każdy sprzedający musi mieć świadomość, z czym się to wiąże. Polskie prawo nakazuje przekazanie ubezpieczenia OC nowemu właścicielowi podczas sprzedaży samochodu. Będzie on jeździł z aktywną polisą aż do zakończenia jej trwania lub do momentu wypowiedzenia. W rękach sprzedającego leży przekazanie informacji o nowym nabywcy towarzystwu ubezpieczeniowemu. Informacja ta pozwoli w razie incydentu drogowego po stronie kupującego uniknąć dodatkowych kłopotów. Warto znać więc zależność ubezpieczenie samochodu a sprzedaż, szczególnie podczas transakcji.

Czy muszę powiadomić ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu?

Jeżeli jakiekolwiek ubezpieczenie samochodu jest aktywne, sprzedaż pojazdu wiąże się z koniecznością poinformowania o transakcji Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie samochodu przy sprzedaży jest ważnym elementem transakcji. Aby dopełnić wszelkich formalności, po sprzedaniu samochodu należy powiadomić ubezpieczyciela o sytuacji. To po stronie sprzedającego leży wymóg poinformowania towarzystwa ubezpieczeniowego o transakcji. Przede wszystkim ubezpieczyciel potrzebuje przekazania informacji o danych nowego właściciela. Należy dokonać tego do 14 dni od zawarcia umowy zmiany właściciela.

Na zgłoszenie sprzedaży lub przekazania samochodu jest przeznaczone 30 dni. Ubezpieczenie sprzedanego samochodu również samo z siebie nie zniknie i jeśli ubezpieczyciel nie zostanie poinformowany o sprzedaży, polisa automatycznie zostanie przedłużona. To naraża właściciela polisy na dodatkowe opłaty lub konieczność złożenia wyjaśnień. Pamiętać też trzeba, że w momencie wypadku, kolizji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, do którego może doprowadzić nowy właściciel, ubezpieczyciel uzna za sprawcę właściciela polisy. Będą tu potrzebne dowody, że to nowy właściciel, o którym towarzystwo ubezpieczeniowe nie było poinformowane, jest winny zdarzenia.

Czy można jeździć na ubezpieczeniu sprzedającego?

Gdy nastąpi sprzedaż samochodu ubezpieczenie automatycznie przechodzi w ręce nowego właściciela auta. Jest zatem oczywiście możliwość jazdy na ubezpieczeniu sprzedającego. W związku z tym, że ubezpieczenie OC przy sprzedaży pojazdu zostaje przeniesiona na nowego właściciela, towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje koszty ewentualnego incydentu. Ubezpieczenie OC sprzedanego samochodu ważne jest do końca umowy lub do czasu ewentualnego rozwiązania jej, przez stronę kupującą.

Sprzedaż samochodu ubezpieczenie AC

W momencie sprzedaży samochodu, na nowego właściciela przechodzi ubezpieczenie OC. Jednak jak wygląda ubezpieczenie samochodu po sprzedaży w przypadku polisy AC? Gdy auto zostaje sprzedane, ubezpieczenia AC automatycznie wygasa. Dzieje się tak wskutek rozwiązania umowy ubezpieczanie, zgodnym z zapisami OWU. Po przekazaniu informacji do ubezpieczyciela zostanie dokonany zwrot składki za niewykorzystany czas.

Ubezpieczenie sprzedanego samochodu koszty podatkowe

Część składki, która zostanie zwrócona, w przypadku rozwiązania umowy z ubezpieczycielem przez kupującego auto nie jest zaliczana do kosztów uzyskania przychodów, zatem nie jest to koszt podatkowy. Zwrot ten jednak nieujęty w kosztach podatkowych nie podlega podatkowi dochodowemu.

  • Publikacja: 23-11-2022 Zmodyfikowany: 23-11-2022
  • Liczba wyświetleń: 1009