product-img

Ubezpieczenie mieszkania przez Internet – ubezpieczenie mieszkania od zalania, kradzieży

Co warto wziąć pod uwagę kupując ubezpieczenie mieszkania? Ubezpieczenie mieszkania od kradzieży. Ubezpieczenie mieszkania od zalania.

Co obejmuje ubezpieczenie mieszkania?

Ubezpieczenie mieszkania jest jednym z rodzajów ubezpieczeń majątkowych. Przedmiotem ubezpieczenia jest tutaj interes ubezpieczeniowy związany z dobrami materialnymi, a także zobowiązaniami majątkowymi W ramach ubezpieczenia mieszkania interesant może ubezpieczyć całe mieszkanie, a także przynależące do niego pomieszczenia, jakimi są garaż, strych czy piwnica.

Niektóre zakłady ubezpieczeniowe obejmują również ubezpieczenia mieszkania dla nieruchomości, które są w fazie powstawania. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują również wybranie polisy mieszkaniowej, która jest skonfigurowana na potrzebę zaciągniętego na jej zakup kredytu hipotecznego.

Ubezpieczenie mieszkania od zalania

Każdy właściciel, powinien zaopatrzyć się w ubezpieczenie mieszkania od zalania. Jest to bardzo ważne, ponieważ zalanie jest najczęściej zgłaszanym zdarzeniem do towarzystwa ubezpieczeń. Powstałe szkody dotyczą nie tylko estetyki, ale również zdrowia.

Zawierając umowę ubezpieczenia mieszkania należy zwrócić uwagę czy w proponowanym zakresie została uwzględniona opcja ochrony w przypadku zalania cudzego mieszkania. Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się już od momentu zakupienia polisy ubezpieczeniowej.

Zalane mieszkanie brak ubezpieczenia

Jeśli u właściciela, który nie posiada ubezpieczenia wystąpi zalanie mieszkania może wystąpić konieczność wystąpienia dość kosztownego remontu. Woda może powodować uszkodzenia podłogi, sufitów, ścian mebli, a także pozostałego wyposażenia.

Co jest potrzebne do ubezpieczenia mieszkania?

W przypadku zakupu ubezpieczenia mieszkania przez Internet nie jest wymagany żaden dokument. W formularzu należy uzupełnić wszystkie wymagane pola wpisując podstawowe dane. Potrzebny może okazać się w takiej sytuacji jedynie numer PESEL.

Interesanci powinni wiedzieć, że ubezpieczyciel nie sprawdza zadeklarowanych informacji do momentu wystąpienia szkody. Istnieją wyjątki, którymi są dzieła sztuki, a także przedmioty kolekcjonerskie. Wartość ich musi zostać jednak potwierdzona przez rzeczoznawcę przed zakupem polisy. Jeśli chodzi o przedmioty o niskiej wartości można ustalić łączną sumę ubezpieczenia dla wszystkich ruchomości domowych.

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania?

Cena ubezpieczenia mieszkania jest zależna od różnych warunków. Składki wahają się zazwyczaj od sześćdziesięciu do tysiąca złotych rocznie. Na koszt ubezpieczenia mieszkania wpływa między innymi:

 • zakres ochrony
 • wartość nieruchomości
 • katalog ryzyka
 • powierzchnia użytkowa
 • lokalizacja
 • ukształtowanie terenu 
 • kondygnacja
 • zabezpieczenia własne
 • prowadzenie działalności gospodarczej
 • wynajmowanie nieruchomości
 • wcześniejsze ubezpieczenie i straty

Ubezpieczenie mieszkania pod wynajem

Najemcy lokalu nie mają obowiązku ubezpieczenia mieszkania, ale dla ochrony własnej powinni się w nie zaopatrzyć. Przy ubezpieczeniu mieszkania podstawą jest ochrona od zdarzeń losowych takich jak zalanie, pożar, huragan oraz powódź. Warto w polisie uwzględnić również ubezpieczenie od przepięć elektrycznych, dewastacji, a także stłuczeń.

Ważną polisą jest też ubezpieczenie mieszkania od kradzieży z włamaniem. O tego rodzaju ochronę w szczególności powinni zaopatrzyć się właściciele mieszkać, którzy posiadają w nim cenne przedmioty.

Wynajmując mieszkanie warto zainwestować również w rozszerzenie ochrony o OC w życiu prywatnym. Dzięki temu interesanci zyskają ochronę dotyczącą szkód rzeczowych oraz osobowych, które zostało wyrządzone osobom trzecim. Każda szkoda wyrządzona w mieszkaniu związana jest ze stratami finansowymi.

Ubezpieczenie mieszkania po śmierci właściciela

W przypadku gdy właściciel nieruchomości ubezpieczonego majątku zmarł polisa nadal pozostaje w mocy. Prawa oraz obowiązki z tytułu umowy ubezpieczenia przechodzą na spadkobiercę. Zmiana właściciela obowiązkowo powinna zostać potwierdzona w aneksie do ubezpieczenia.

Po zrealizowaniu zmiany ubezpieczającego po śmierci właściciela mieszkania koniecznie jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ubezpieczonego majątku. W sytuacji, gdy istnieje więcej niż jeden spadkobierca to wszyscy powinni wskazać jedną osobę, która ma zostać ubezpieczającym oraz wskazać osoby, które mają być ubezpieczonymi. Obowiązkowe jest również pismo nowego ubezpieczającego, które zawiera jego wszystkie dane osobowe i kontaktowe, a także dane osobowe ubezpieczonych.

Ubezpieczenie mieszkania na czas remontu

Jeśli chodzi o ubezpieczenie mieszkania na czas remontu to jest ono konieczne wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Mieszkanie na czas remontu można ubezpieczyć w porównywarce online, która dostępna jest dwadzieścia cztery godziny na dobę. Ochrona zakupiona przez interesanta ważna jest najwcześniej następnego dnia od opłacenia składki. W formularzu, który został dołączony do kalkulatora należy wskazać, że nieruchomość jest w trakcie remontu.

Polisa podstawowa to ochrona murów przed kilkunastoma zdarzeniami losowymi. Podczas remontu takie ubezpieczenie mieszkania warto poszerzyć o ruchomości domowe.

Ubezpieczenie mieszkania z cesją na bank

W polisie mieszkaniowej cesja występuje w sytuacji, gdy bank pożyczający pieniądze na zakup nieruchomości chce tym samym maksymalnie zabezpieczyć swój kapitał. Cesja polisy mieszkaniowej to przekazanie praw do odszkodowania z polisy na bank. Ubezpieczenie mieszkania z cesją na bank nie jest obowiązkowe. Polisa mieszkaniowa z cesją na bank ochrania mury oraz ewentualnie jej elementu stałe. Dla banku ubezpieczenie obowiązkowo musi zawierać co najmniej podstawowy katalog zdarzeń losowych, do który należą:

 • pożar
 • zalanie
 • upadek drzew i masztów
 • upadek statku powietrznego
 • uderzenie pojazdu mechanicznego
 • uderzenie pioruna
 • huragan

Ubezpieczenie mieszkania – Na co zwrócić uwagę 

Przy zakupie ubezpieczenia na mieszkanie warto sprawdzić, czy pokrywa ono koszty poszukiwania przyczyny szkody. W takim przypadku interesant może liczyć na specjalistów, którzy bez problemu znajdą źródło usterki oraz zajmą się jej naprawą. Wybierając rodzaj polisy pod uwagę należy wziąć również kondygnację, od które zależy również cena.

 • Publikacja: 17-02-2023 Zmodyfikowany: 20-02-2023
 • Liczba wyświetleń: 915