UNIQA Autocasco

product-img

Co pokrywa oferowane przez UNIQA Autocasco? Czego nie obejmuje AC w UNIQA? Jakie zdjęcia do AC UNIQA? Ubezpieczenie AC samochodu firmowego.

Co pokrywa oferowane przez UNIQA Autocasco?

Dostępne w UNIQA Autocasco to ubezpieczenie, które oferuje szeroki zakres ochrony dla pojazdu. W zależności od wybranego wariantu, to ubezpieczenie chroni samochód przed różnymi zdarzeniami. Wypadki i kolizje są jednym z głównych obszarów, w których Autocasco zapewnia ochronę. Bez względu na to, czy doszło do zderzenia z innym pojazdem, osobą, zwierzęciem lub przedmiotem, polisa AC gwarantuje naprawę samochodu lub wypłatę odszkodowania. Dodatkowo, oferowane przez UNIQA Autocasco chroni pojazd przed szkodami spowodowanymi przez osoby trzecie lub zwierzęta. Jeśli samochód zostanie uszkodzony przez nieodpowiedzialnego kierowcę lub w wyniku działania zwierząt, ubezpieczenie AC pokrywa koszty naprawy lub wypłaca odszkodowanie. 

Kradzież pojazdu lub jego części również jest objęta ochroną ubezpieczenia Autocasco. W przypadku skradzenia samochodu lub usiłowania kradzieży, polisa AC pokrywa straty finansowe. Ponadto, Autocasco obejmuje również szkody wynikające z pożaru lub wybuchu. Jeśli pojazd zostanie uszkodzony w wyniku takich zdarzeń, ubezpieczenie AC UNIQA pokrywa koszty naprawy lub wypłaca odszkodowanie. W przypadku wystąpienia różnych zjawisk atmosferycznych, takich jak powodzie, huragany czy grad, Autocasco również zapewnia ochronę. Dzięki temu, niezależnie od niespodziewanych zdarzeń pogodowych, samochód jest odpowiednio ubezpieczony. Ubezpieczenie Autocasco oferowane przez UNIQA zapewnia szeroką ochronę dla pojazdu. 

Czego nie obejmuje AC w UNIQA?

Ubezpieczenie Autocasco w UNIQA, mimo swojego szerokiego zakresu ochrony, nie obejmuje wszystkich sytuacji i nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa w każdym możliwym przypadku. Istnieją pewne wyłączenia i ograniczenia, które należy mieć na uwadze. Przede wszystkim, jeśli ubezpieczony działa z umyślną winą lub wykazuje rażące zaniedbanie jako kierowca pojazdu, towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z takiego postępowania. W zakresie wyłączeń z ochrony AC UNIQA znajdują się również sytuacje, które wynikają z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego. Jeżeli szkoda została celowo spowodowana przez kierowcę lub wynika z jego rażącego niedbalstwa, ubezpieczyciel nie będzie pokrywał strat finansowych. Ubezpieczyciel nie będzie również wypłacał odszkodowania w przypadku szkód spowodowanych prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Prowadzenie pojazdu w takich okolicznościach jest niezgodne z prawem i stanowi wyraźne naruszenie warunków polisy AC

Pojazdy, które nie posiadają ważnej rejestracji i badania technicznego, również nie podlegają ochronie ubezpieczenia Autocasco. Regularne przeglądy techniczne pojazdu są ważne zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak i ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie będzie pokrywał szkód, które wynikają z normalnej eksploatacji pojazdu lub wad fabrycznych. Utrzymanie samochodu w odpowiednim stanie technicznym oraz naprawa i konserwacja pojazdu są odpowiedzialnością właściciela. Wszelkie szkody, które nie zostały wymienione w zgłoszeniu szkody lub nie spełniają określonych warunków, również nie podlegają ochronie ubezpieczenia Autocasco. Warto pamiętać, że polisa Autocasco ma swoje ograniczenia i wyłączenia, które powinny być uwzględniane przy planowaniu i korzystaniu z ubezpieczenia. Ważne jest zrozumienie tych warunków i ich przestrzeganie w celu utrzymania odpowiedniej ochrony pojazdu.

Jakie zdjęcia do AC UNIQA?

Dokumentacja fotograficzna potrzebna do ubezpieczenia Autocasco w UNIQA obejmuje szereg istotnych zdjęć mających na celu udokumentowanie stanu pojazdu. W zależności od wymagań ubezpieczyciela, konieczne jest uwiecznienie różnych elementów samochodu w celu oceny ewentualnych szkód i ich rozliczenia. Ważnym elementem dokumentacji fotograficznej jest uwiecznienie bryły pojazdu w sposób umożliwiający jednoznaczne identyfikowanie pojazdu, dlatego ważne jest, aby na zdjęciach były widoczne tablice rejestracyjne. Często wymagane jest wykonanie dwóch zdjęć ze skosu, które ukazują przednią i tylną część pojazdu. Alternatywnie, mogą być wymagane cztery zdjęcia przedstawiające samochód z każdej strony. Ponadto, dokumentacja fotograficzna powinna zawierać również zdjęcie wnętrza pojazdu, ukazujące stan siedzeń, kokpitu oraz wszelkich istotnych elementów w środku samochodu. Ważne jest również uwiecznienie numeru VIN, który jest unikalnym identyfikatorem pojazdu. 

Kolejnym istotnym aspektem dokumentacji fotograficznej jest przedstawienie stanu licznika pojazdu. Zdjęcie licznika ma na celu potwierdzenie aktualnego przebiegu pojazdu, co jest istotne przy ewentualnych rozliczeniach szkód. Dokumentacja fotograficzna pełni ważną rolę w procesie ubezpieczeniowym, umożliwiając rzetelną ocenę stanu pojazdu przed ewentualnym zdarzeniem losowym. Zapewnia to obiektywne podstawy do rozliczenia szkód, a także służy jako dowód w razie sporów czy niejasności. Dlatego ważne jest, aby wykonać odpowiednie zdjęcia zgodnie z wymaganiami ubezpieczyciela i dostarczyć je wraz z innymi niezbędnymi dokumentami w przypadku zgłoszenia szkody.

Ubezpieczenie AC samochodu firmowego UNIQA

UNIQA oferuje ubezpieczenie Autocasco dla firm posiadających flotę samochodową składającą się z co najmniej 5 pojazdów, które są dopuszczone do ruchu i zarejestrowane lub podlegające rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej. Dla tych podmiotów gospodarczych, towarzystwo ubezpieczeniowe przygotowuje specjalne programy ubezpieczeniowe, uwzględniające indywidualne potrzeby i specyfikę floty. W ramach ubezpieczenia UNIQA Autocasco dla samochodów firmowych, istnieje możliwość wyboru zakresu ochrony, który może obejmować pełną ochronę "all risk" lub skupić się na szkodach wywołanych przez żywioły oraz szkodach kradzieżowych. To oznacza, że ubezpieczenie może chronić pojazdy przed różnymi rodzajami ryzyka, takimi jak kolizje, uszkodzenia spowodowane przez żywioły, kradzieże lub uszkodzenia wynikłe z aktów wandalizmu. 

Dodatkowo, ochronę ubezpieczenia AC w UNIQA można rozszerzyć o różnorodne klauzule dodatkowe, które mogą dostosować zakres ochrony do specyfiki floty samochodowej firmy. Te klauzule dodatkowe mogą obejmować takie aspekty jak ochrona przed uszkodzeniami wynikłymi z działania nieuprawnionych osób, ochrona szyb, ochrona systemu audio, czy ochrona przed skutkami działania terrorystycznego. Ubezpieczenie Autocasco dla samochodów firmowych w UNIQA oferuje więc elastyczne rozwiązania, pozwalając dostosować zakres ochrony do potrzeb i wymagań każdej floty. Zapewnia to ochronę finansową przed potencjalnymi szkodami wynikającymi z różnych sytuacji i ryzyk, co przyczynia się do bezpieczeństwa i stabilności działania floty samochodowej firmowej.

Ile kosztuje polisa Autocasco w UNIQA?

Koszt polisy Autocasco w UNIQA zależy od różnych czynników, które wpływają na ryzyko uszkodzenia lub kradzieży samochodu. Ubezpieczyciele biorą pod uwagę te czynniki podczas obliczania składki AC, aby dostosować ją do indywidualnych okoliczności i potrzeb klienta. Jednym z czynników jest wartość samochodu. Im wyższa wartość pojazdu, tym z reguły wyższa będzie składka ubezpieczeniowa. W przypadku droższych samochodów, koszt naprawy lub odszkodowania może być znacznie wyższy, co wpływa na składkę. Innym czynnikiem jest miejsce parkowania samochodu w nocy. Jeśli samochód jest parkowany w miejscu, które uważane jest za bezpieczne i chronione, to ryzyko kradzieży lub uszkodzenia może być mniejsze. Z kolei parkowanie w miejscach uznawanych za bardziej niebezpieczne może wiązać się z wyższym ryzykiem i składką ubezpieczeniową. 

Dodatkowo, stosowane zabezpieczenia antykradzieżowe w samochodzie również mogą mieć wpływ na cenę polisy Autocasco. Im bardziej zaawansowane i skuteczne są zabezpieczenia, tym mniejsze ryzyko kradzieży i tym samym niższa składka. Dokładna cena polisy Autocasco w UNIQA jest obliczana na podstawie tych czynników oraz innych indywidualnych uwarunkowań, takich jak historia kierowcy i korzystanie z samochodu. W celu uzyskania konkretnego kosztu, najlepiej skonsultować się z przedstawicielem UNIQA, który uwzględni wszystkie istotne czynniki i dostosuje ofertę do indywidualnych potrzeb klienta.