product-img

Beneficjent – kto to jest?

Kto to jest Beneficjent? Kto może być Beneficjentem? Beneficjentem może być osoba fizyczna lub prawna, która posiada zdolność prawną oraz członek rodziny

Kto to jest Beneficjent?

Beneficjent, znany również jako uposażony, to istotny uczestnik w kontekście umów ubezpieczeniowych. Jest to osoba trzecia, która posiada uprawnienia do otrzymania ustalonej sumy ubezpieczenia w sytuacji, gdy ubezpieczony zmarł. Ta rola beneficjenta jest kluczowa w umowach ubezpieczeniowych, zwłaszcza w przypadku ubezpieczeń na życie. Podmiotem uprawnionym do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego może być zarówno osoba fizyczna, czyli jednostka ludzka, jak i osoba prawna, czyli firma, instytucja lub organizacja. Jednak ważne jest, aby osoba ta posiadała zdolność prawną, co oznacza, że ma możliwość bycia stroną umowy.

Warto podkreślić, że beneficjent jest istotnym elementem umowy ubezpieczeniowej, jednak nie jest stroną tej umowy. To oznacza, że chociaż korzysta z pewnych przywilejów i uprawnień w przypadku śmierci ubezpieczonego, nie ma bezpośredniego wpływu na zawieranie czy warunki umowy ubezpieczeniowej. Istotną kwestią jest to, że życie beneficjenta nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową. To oznacza, że polisa nie ma na celu chronić życie beneficjenta, a jedynie umożliwić mu otrzymanie określonej sumy w sytuacji, gdy ubezpieczony nie żyje.

Ubezpieczony ma prawo wskazać, kto ma być beneficjentem swojej polisy na wypadek swojej śmierci. Może to być jedna osoba lub kilka osób, które otrzymają określoną sumę ubezpieczenia. W tym sensie beneficjentem może być członek rodziny ubezpieczonego, jak również osoba spoza jego kręgu rodzinnego. Może to być partner, przyjaciel, a także instytucja lub organizacja, które ubezpieczony chciałby wspierać finansowo po swojej śmierci.

  • Publikacja: 04-09-2023 Zmodyfikowany: 04-09-2023
  • Liczba wyświetleń: 894