product-img

Cesja ubezpieczenia – na czym polega?

Co to jest i na czym polega Cesja Ubezpieczenia? Cesja Ubezpieczenia to narzędzie wykorzystywane przy ubezpieczeniach, które umożliwia przekazanie praw.

Cesja ubezpieczenia

Cesja ubezpieczenia to istotne i często wykorzystywane narzędzie w świecie ubezpieczeń. Stanowi ona umożliwienie przekazania praw do odszkodowania z umowy ubezpieczenia z jednej strony na drugą. Warto przyjrzeć się bliżej, czym dokładnie jest cesja ubezpieczenia i jakie są jej kluczowe aspekty. Cesja praw z umowy ubezpieczenia to praktyka, w której ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić odszkodowanie lub jego część na rzecz osoby trzeciej, lub określonego podmiotu. Najczęściej beneficjentem takiej cesji jest bank lub leasingodawca. W praktyce oznacza to, że w momencie wystąpienia szkody lub innego zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie bezpośrednio na rzecz osoby lub instytucji wskazanej w cesji, z pominięciem ubezpieczającego się. Proces ustanowienia cesji praw z umowy ubezpieczenia może się odbyć na kilka sposobów. Po pierwsze, może to nastąpić w momencie zawierania umowy ubezpieczenia, gdzie bank lub leasingodawca zostaje wymieniony jako cesjonariusz. Wówczas od samego początku umowy przysługują mu prawa do ewentualnego odszkodowania.

Po drugie, cesja może zostać ustanowiona w trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej. W takim przypadku konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku przez ubezpieczającego się lub bank jako cesjonariusza. Wniosek ten zawiera szczegółowe informacje na temat cesji, takie jak dane cesjonariusza i numer umowy ubezpieczenia. Najczęstszym przykładem cesji praw z umowy ubezpieczenia jest sytuacja, w której bank udziela kredytu na zakup samochodu. W takim przypadku bank jest zainteresowany zabezpieczeniem spłaty kredytu w razie, gdyby samochód został skradziony lub uległ poważnej awarii. W umowie kredytowej często zawierana jest klauzula, która upoważnia bank do ustanowienia cesji praw z polisy ubezpieczeniowej pojazdu na swoją korzyść. Dzięki temu, w przypadku szkody, bank otrzymuje odszkodowanie, które może zostać wykorzystane na spłatę kredytu.

  • Publikacja: 14-09-2023 Zmodyfikowany: 14-09-2023
  • Liczba wyświetleń: 1107