Ubezpieczenia dla firm

Ile kosztuje ubezpieczenie firmy? Ubezpieczenie firmy budowlanej. Ubezpieczenie firmy jednoosobowej. Ubezpieczenie OC dla firmy. Ubezpieczenie sklepu.

Ubezpieczenie OC firmy

Ubezpieczenie firmy zapewnia poczucie bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia przez właściciela biznesu. Odpowiednie zabezpieczenie firmy jest bardzo ważne. Zapewnia bezpieczeństwo przed stratami, które mogą wyniknąć na przykład z zalania, pożaru, a także kradzieży. Firmy ubezpieczeniowe oferują bardzo szeroki wybór produktów, których celem jest zabezpieczenie majątku.

Jeżeli osoba posiadająca firmę nie wie, które ubezpieczenie jest dla niej najlepsze, powinna porównać oferty. Szukając odpowiedniej polisy, istnieje możliwość skorzystania ze specjalnego kalkulatora ubezpieczeń. Dzięki niemu szybko oraz łatwo można porównać najlepsze na rynku oferty, oraz wybrać tę, która spełnia wszystkie oczekiwania.

Ubezpieczenie właściciela firmy

W momencie, kiedy przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie własnej działalności gospodarczej, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, zdrowotnemu, wypadkowemu, a także rentownemu. Ubezpieczenie właściciela firmy jest bardzo ważne, ponieważ pieniądze z polisy mogą pomóc w pokryciu bieżących wydatków, a także w spłacie kredytu.

W sytuacji, gdy osoba posiadająca firmę prowadzi ją sama i nie zatrudnia żadnych pracowników, nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Ubezpieczenie dla firm budowlanych

Ochroną na wypadek wyrządzenia szkody majątkowej lub osobowej w wyniku działalności firmy jest ubezpieczenie dla firm budowlanych. Jest ono bardzo potrzebne, ponieważ podczas prac budowlanych i remontowych może dojść do nieprzewidzianych zdarzeń, które powstają z błędów pracownika, a także różnych zdarzeń losowych.

Jeśli firma posiada ubezpieczenie OC dla firmy budowlanej to właściciel oraz pracownicy mogą zachować spokój, ponieważ w razie wyrządzonej szkody, odpowiedzialność przechodzi na ubezpieczyciela. Ubezpieczenie OC dla firmy budowlanej nie jest obowiązkowe, ale wielu przedsiębiorców decyduje się na jego zakup. Zdarzają się również sytuacje, że klienci chętniej wybierają firmy świadczące usługi, które posiadają ubezpieczenie. Brak ubezpieczenia może ograniczyć ilość potencjalnych klientów, a także szansę na wygranie przetargu.

Działalność firm remontowo-budowlanych znacznie może różnić się od siebie zakresem wykonywanych usług. Niektóre firmy realizują zakres działalności, który niesie za sobą bardzo duży stopień ryzyka zagrożenia, w przypadku innych firm jest on znacznie mniejszy. Przy wyborze ubezpieczenia firmy budowlanej warto skorzystać z pomocy doradcy. Istnieje wiele firm, które oferują pomoc w doborze polisy ubezpieczeniowej online. Wystarczy w tym celu wypełnić krótki formularz kontaktowy, a klient od razu otrzyma oczekiwaną pomoc.

Ubezpieczenie firmy budowlanej – koszt

Cena ubezpieczenia OC firmy budowlanej zależna jest od wielu czynników. Warto zadbać o to, aby ubezpieczenie zapewniało odpowiednią ochronę. Aktualnie wieli klientów może poprosić i informacje na temat warunków ubezpieczenia. Należy wybrać lepsze ubezpieczenie firmy, a nie to z niższej półki, ponieważ w razie wystąpienia szkody, może się okazać, że nie obejmuje ono swoim zakresem pokrycia kosztów lub nie jest wystarczające.

W przypadku małych firm budowlanych ceny ubezpieczenia zaczynają się od kilkuset złotych. Dotyczący ubezpieczenia firmy budowlanej koszt zależny jest między innymi od:

 • zakresu ubezpieczenia
 • sumy ubezpieczenia
 • dodatkowych klauzul
 • wielkości i obrotów firmy
 • zakresu działalności firmy

Ubezpieczenie firmy transportowej

Z wielu powodów należy wykupić ubezpieczenie firmy transportowej. Zdarzają się, że wymaga tego prawo na przykład w przypadku ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Istnieją przypadki, że jest to wymóg stawiany przez leasingodawcę. Ubezpieczenie firmy transportowej zwiększa wiarygodność u klientów, a także zapewnia bezpieczeństwo prowadzenia interesu.

Kupując ubezpieczenie firmy transportowej warto porównać sobie wszystkie jego warianty, ponieważ mogą się one znacznie różnić. Różnice odnoszą się do poziomu składki ubezpieczeniowej, a także do zakresu ochrony. Nie należy zapominać również o ubezpieczeniu OC zawodowym przewoźnika drogowego do licencji. Jest to bardzo ważne ubezpieczenie, ponieważ brak jego posiadania skutkuje otrzymanie wysokiej kary nakładanej przez Inspektorat Transportu Drogowego.

Ubezpieczenie OC firmy sprzątającej

Sprzątanie nie wydaje się niebezpiecznym zajęciem, ale wiąże się ono z pewnym ryzykiem, od którego należy wykupić ubezpieczenie.

Odpowiednie ubezpieczenie OC firmy sprzątającej jest jego wizytówką. Osoby, które szukają firmy sprzątającej do stałej współpracy zwracają uwagę na to, czy ma ona wykupioną polisę ubezpieczeniową. Polisa ubezpieczeniowa chroni zleceniodawcę przed błędami, które zostaną popełnione rzez pracowników. Nieraz mogą one doprowadzić do zniszczenia mienia, a także spowodować uszczerbek na zdrowiu.

Ubezpieczenie ochrony prawnej dla firm

Ochronę przed sporami prawnymi, a przede wszystkim kosztami, które są z nimi związane stanowi ubezpieczenie ochrony prawnej dla firm. Tego rodzaju ubezpieczenie jest dobrowolne, a czas jego trwania to zazwyczaj dwanaście miesięcy.

Ubezpieczenie ochrony prawnej dla firm pozwala pokryć koszty, które związane są z korzystanie z usług prawnych radcy oraz adwokata. Pokrywa ono także koszty pracy tłumaczy i biegłych. Zakres ochrony zależy jest głównie od danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Zwykle zakres tego ubezpieczenia pokrywa:

 • koszty sądowe oraz opłaty kancelaryjne
 • koszty wynagrodzenia prawnika
 • koszty postępowania egzekucyjnego
 • koszty rzeczoznawcy
 • ochronę prawną w postępowaniu cywilnym i karnym
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • w przypadku przegranej sprawy koszty zasądzone na rzecz strony przeciwnej lub Skarbu Państwa

Cena ubezpieczenia ochrony prawnej dla firm zależy od wielu czynników. Interesanci nieraz wolą wziąć tańszą opcję, ale może okazać się ona kompletnie nieopłacalna. Im większa suma ubezpieczenia, tym lepiej dla klienta, ponieważ nie wystąpią sytuacje gdzie będzie konieczna dopłata za skorzystanie z pomocy prawnej.

Ubezpieczenia grupowe dla firm

Polisy, w której zakres ochrony, suma ubezpieczenia, a także inne elementy dotyczą przynajmniej kilku osób to ubezpieczenia grupowe dla firm. Tego rodzaju ubezpieczenie charakteryzuje się głównie niższą składką w stosunku do wariantu indywidualnego.

Ubezpieczenie grupowe dla pracowników to polisy na życie, których zakres ochrony nie jest zbyt szeroki, ale za to składka jest naprawdę bardzo niska. Tego rodzaju polisa jest dobrowolna i pracownik sam decyduje czy chce z niej korzystać. Składka ubezpieczenia grupowego odprowadzana jest bezpośrednio z wynagrodzenia.

Ubezpieczenie firmy jednoosobowej

Ubezpieczenie firmy jednoosobowej OC obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim. Szkody dotyczą zarówno mienia, jak i osoby. Tego rodzaju ubezpieczenie działa, wtedy kiedy klientowi stanie się krzywka w lokalu, a także, wtedy kiedy zniszczy w nim swoją prywatną rzecz.

Ubezpieczenie sklepu

Ubezpieczenie sklepu OC ma za zadanie ochronić właściciela przed odpowiedzialności za skutki wypadków finansowych i nie tylko. Polisa odciąża również właściciela sklepi w przypadku gdy klient, który robi zakupy lub pracownik dozna uszczerbku na zdrowiu.

Umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorcą a towarzystwem ubezpieczeniowym może zawierać ograniczenia ochrony. Należy do nich między innymi limit odszkodowania. Istnieje możliwość dopisania do polisy kwoty, która zostaje pokryta przez ubezpieczonego we własnym zakresie.

Suma odszkodowania dla pokrzywdzonych podczas wypadku w sklepie jest różna. Najwyższe wypłacane sumy nie przekraczają zwykle stu tysięcy złotych.

Ubezpieczenie sklepu internetowego

Aktualnie coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na sprzedaż produktów online. Na rynku istnieje specjalne ubezpieczenie sklepu internetowego.

Ubezpieczenie sklepu internetowego nie jest obowiązkowe, ale warto nad nim pomyśleć. Tego rodzaju firma ma możliwość narażenia na straty swojego klienta dlatego bardzo przydatna jest odpowiednia ochrona. Aby wybrać odpowiednią ofertę ubezpieczeniową, interesant może skorzystać ze specjalnego kalkulatora, która pokaże najlepsze oferty na rynku.

Ubezpieczenie firmy ochroniarskiej

Firma, która świadczy usługi związane z ochroną mienia powinna mieć ubezpieczenie własnej odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone kontrahentom oraz osobom trzecim. Ubezpieczenie firmy ochroniarskiej jest obowiązkowe tylko w przypadku ochrony lotnisk cywilnych. Ubezpieczenie OC firmy ochroniarskiej, kiedy startuje ona w procedurze uzyskiwania zamówień publicznych.