product-img

Bonus Malus – Co to jest

Co to jest Bonus Malus? Na czym polega system Bonus Malus? Bonus Malus to system odnoszący się do historii szkodowości konkretnego kierowcy.

Bonus Malus 

Bonus-Malus to wyrażenie odnoszące się do kompleksowego systemu oceny historii szkodowości kierowcy, który ma wpływ na określenie jego klasy taryfowej oraz obliczenie wysokości składki ubezpieczenia. W skrócie, jest to metoda stosowana przez towarzystwa ubezpieczeniowe, aby nagradzać bezszkodową jazdę kierowcy poprzez przyznanie zniżek oraz karę za każdą zgłoszoną szkodę. Jednakże warto zaznaczyć, że nie istnieje jedna jednolita tabela lub zestaw reguł określających zasady stosowania systemu Bonus-Malus. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe tworzy swoją własną tabelę, co oznacza, że procentowe zmiany zniżek i zwyżek mogą się różnić w zależności od konkretnego ubezpieczyciela. Przykładowo, za każdy rok bezszkodowej jazdy kierowca może otrzymać zniżkę na poziomie około 10%, a każda zgłoszona szkoda może skutkować zwyżką w granicach 10%.

System Bonus-Malus działa na zasadzie nagradzania kierowców za bezszkodową jazdę oraz penalizowania ich za zgłoszone szkody. Im dłużej kierowca jeździ bez żadnych wypadków, tym większa zniżka zostaje mu przyznana, co przekłada się na niższą składkę ubezpieczenia. Natomiast każda zgłoszona szkoda powoduje wzrost wysokości składki, co ma na celu zachęcenie kierowcy do bezpiecznej i ostrożnej jazdy. Warto również zaznaczyć, że zmiana ubezpieczyciela może wpłynąć na przeliczenie procentowych korzyści Bonus-Malus, ponieważ nowe towarzystwo ubezpieczeniowe może stosować inną tabelę. Dlatego warto zawsze dokładnie zapoznać się z ofertami różnych ubezpieczycieli i ich zasadami Bonus-Malus przed podjęciem decyzji o zmianie polisy.

 

 

  • Publikacja: 05-09-2023 Zmodyfikowany: 05-09-2023
  • Liczba wyświetleń: 956