product-img

Co to jest All risks?

Na czym polega formuła All risks. Co to jest ubezpieczenie All risks? Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej All Risks czy jest potrzebny każdemu?

Na czym polega All risks?

Ubezpieczenie all risks to rozległa forma ochrony ubezpieczeniowej, która obejmuje zróżnicowane rodzaje ryzyka. Ta polisa jest szczególnie wyjątkowa, ponieważ pokrywa koszty praktycznie wszystkich szkód, które nie zostały wyłączone w umowie. W przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego szkodę, ubezpieczony ma możliwość zgłoszenia roszczenia do towarzystwa ubezpieczeniowego w celu uzyskania odszkodowania. Jednym z istotnych elementów tego rodzaju polisy jest "ciężar dowodu", który spoczywa na ubezpieczycielu. Oznacza to, że to towarzystwo ubezpieczeniowe musi udowodnić, że określona szkoda jest wyłączona z zakresu ochrony. Jeśli w umowie nie ma punktu wyłączającego dane zdarzenie z ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Lista szczegółowych wyłączeń, czyli tych sytuacji, które nie podlegają pokryciu, znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Warto podkreślić, że formuła all risks nie zwalnia klienta z obowiązku spełnienia pewnych wymogów dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych lub przeciwkradzieżowych dla ubezpieczanego mienia. Ubezpieczony musi również przestrzegać obowiązujących przepisów, które dotyczą ochrony mienia.

  • Publikacja: 29-08-2023 Zmodyfikowany: 29-08-2023
  • Liczba wyświetleń: 1011