Ubezpieczenia zdrowotne

Kto jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym? Na czym polega ubezpieczenie zdrowotne? Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie za granicą

Na czym polega ubezpieczenie zdrowotne?

Ubezpieczenie zdrowotne jest świadczeniem opieki zdrowotnej mające na celu ochronę zdrowia człowieka. Każdy, kto posiada ubezpieczenie zdrowotne, ma prawo na leczenia, rehabilitacji, profilaktyki zdrowotnej, a także do przebywania w szpitalu oraz uzdrowisku. Ubezpieczenia zdrowotne można podzielić na dobrowolne oraz obowiązkowe. 

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Osoby, które mieszkają w Polsce, a nie mają obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego mają możliwość ubezpieczyć się dobrowolnie. Aby to zrealizować, należy złożyć odpowiedni pisemny wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Na podstawie wniosku z interesantem zostanie zawarta umowa. 
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne funkcjonuje od dnia, który został określony na umowie do daty jej rozwiązania. Ubezpieczenie przestanie obowiązywać, kiedy składki nie będą opłacane.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne można wykupić w danym towarzystwie. Zazwyczaj opłacane jest raz w miesiącu. Dzięki niemu można korzystać z pomocy specjalistów, badań laboratoryjnych, a także różnych zabiegów oraz operacji. 
Ubezpieczenie zdrowotne prywatne jest idealnym rozwiązaniem dla interesantów, którzy często decydują się na korzystanie z prywatnych usług medycznych. Bardzo często miesięczne składki są niższe nić jednorazowa wizyta w prywatnym gabinecie u specjalisty. 

Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne?

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne interesant jest zobowiązany płacić raz w miesiącu. Składka stanowi dziewięć procent podstawy wymiary, nie jest niższa niż siedemdziesiąt pięć procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału roku poprzedniego. 

Kto jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym?

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęta jest każda osoba, która podlega takiemu obowiązkowi. Jest to pracownik, osoba prowadząca własną działalność gospodarczą, emeryt rencista, a także osoba bezrobotna. W przypadku studenta, który nie ukończył jeszcze dwudziestego szóstego roku życia powinien zostać on zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania nauki wyłącznie wtedy, kiedy nie może być zgłoszony jako członek rodziny.

Jak uzyskać ubezpieczenie zdrowotne nie pracując?

Interesanci, którzy utracili tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego na przykład w związku ze zwolnieniem, powinni wiedzieć, jak uzyskać ubezpieczenie zdrowotne nie pracując. W takim przypadku istnieją dwie możliwości. Jedną z nich jest dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne z Narodowego Funduszu Zdrowia. Drugą opcją jest zakup indywidualnej polisy zdrowotnej.
Ubezpieczenie zdrowotne dobrowolne polega na wypełnieniu wniosku, który dostępny jest na oficjalnego stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Należy tam wpisać wszystkie dane oraz informacje, od kiedy ma obowiązywać ubezpieczenie. Koniecznie należy również zadeklarować wysokość miesięcznego dochodu. 
Następnie należy przygotować dowód tożsamości oraz dokument, który potwierdza ostatni okres ubezpieczenia. Wniosek interesant powinien złożyć w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania. Po ukazaniu dokumentów zostanie przygotowana umowa. Ostatnim krokiem jest wizyta w Urzędzie Skarbowym, która następuje po podpisaniu umowy.

Ubezpieczenie zdrowotne za granicą

Koszty leczenie w innym kraju są zazwyczaj bardzo wysokie. W takim przypadku należy zaopatrzyć się w ubezpieczenie zdrowotne za granicą. Należy pamiętać, że pokrycie kosztów leczenia zapewnia ochrona w ramach polisy turystycznej. Ubezpieczyciel pokrywa nierefundowane opłaty za świadczenia medyczne, do których należą leczenie ambulatoryjne, domowe wizyty lekarskie, porady i konsultacje, pobyt w szpitalu, badania i zabiegi, transport medyczny, operacje, zakup leków i środków medycznych, a także transport powrotny do kraju.
Ubezpieczenie zdrowotne za granicą oferuje także usługi okołomedyczne. Są nimi przedłużenie pobytu dla bliskich osób towarzyszących w podróży, przyjazd i zapewnienie pobytu dla bliskich osób na czas hospitalizacji, a także organizacja opieki nad niepełnoletnimi dziećmi, które towarzyszą w podróży.

Ubezpieczenie zdrowotne studenta

Aby mieć prawo do świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, studenci powinni mieć własny tytuł ubezpieczenia lub być do niego zgłoszonym na przykład przez rodzica. 
W przypadku gdy student nie ma własnego ubezpieczenia lub nie może być zgłoszony jako członek rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego powinna zgłosić go uczelnia.  Jako członek rodziny student może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego do dwudziestego szóstego roku życia.  
Studenci, którzy posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, mogą być zgłoszeni jako członek rodziny przy rodzicu bez względu na wiek. Jeśli student ma przyznane prawo do rent to jest automatycznie ubezpieczony przez ZUS. W przypadku zawarcia przez studenta związku małżeńskiego może on zostać ubezpieczony przez współmałżonka, o ile posiada on ubezpieczenie.