Ubezpieczenia komunikacyjne

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniach komunikacyjnych? Obowiązek posiadania ubezpieczenia komunikacyjnego. Rodzaje ubezpieczeń, OC, AC, NNW. Jak działa NNW?

Ubezpieczenia komunikacyjne definicja

Co to są ubezpieczenia komunikacyjne? Ubezpieczenia komunikacyjne to rodzaj ubezpieczeń, których celem jest zabezpieczenie właściciela pojazdu lub kierowcy przed finansowymi konsekwencjami wynikającymi z odpowiedzialności cywilnej z tytułu wyrządzenia szkody w ruchu drogowym. Najtańsze ubezpieczenie komunikacyjne jest celem wielu posiadaczy pojazdów poruszających się w ruchu drogowym.

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniach komunikacyjnych?
Biorąc pod uwagę ubezpieczenia komunikacyjne charakterystyka ich obszaru działania jest dość rozbudowana. Ubezpieczenie komunikacyjne zapewnia ochronę w przypadku szkód powstałych w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, w którym jest się sprawcą. W zakres ubezpieczenia komunikacyjnego może wchodzić również ochrona na wypadek uszkodzenia czy kradzieży pojazdu. Czy ubezpieczenie komunikacyjne jest obowiązkowe? Ubezpieczenie komunikacyjne jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych w Polsce.

Ubezpieczenia komunikacyjne rodzaje

Po zakupie samochodu pojawia się problem wyboru zabezpieczenia, jakim jest ubezpieczenie komunikacyjne. Rodzaj ubezpieczenia zależy od zakresu ochrony, jaką obejmuje właściciela wraz z jego pojazdem. Do ich rodzajów zalicza się ubezpieczenia:

  • obowiązkowe (głównie polisa OC – nazywane odpowiedzialnością cywilną, zapewnia ochronę finansową w przypadku spowodowania szkody osobom trzecim
  • dobrowolne (ubezpieczenie AC (Autocasco) – ubezpieczenie nieobowiązkowe, chroniące finansowo osoby poszkodowane, ale również osoby, które spowodowały te szkody, ubezpieczenie Assistance, NNW) 

Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC

Ubezpieczenia komunikacyjne OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które powinni posiadać wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych poruszających się po drogach. Ubezpieczenie komunikacyjne OC – odpowiedzialność cywilna chroni m.in. w przypadku spowodowania wypadku i szkody osobom trzecim. To właśnie ono zapewnia odszkodowanie dla osób aktualnie poszkodowanych. Dodatkowo finansuje wszelkie koszty ich leczenia. Jeśli dojdzie do śmierci osoby poszkodowanej pokrywa koszty pogrzebu oraz wypłaca odszkodowanie jego rodzinie. Należy jednak pamiętać, że podane ubezpieczenie komunikacyjne nie obejmuje finansowania naprawy szkód własnego pojazdu.

Ubezpieczenie Komunikacyjne AC (Autocasco) jest zaliczane do ubezpieczeń dobrowolnych, dotyczących pojazdów mechanicznych. Zaletą tego ubezpieczenia jest zabezpieczenie przed wszelkimi konsekwencjami finansowymi wynikającymi z uszkodzeń wyrządzonych podczas wypadku czy innych zdarzeń losowych. Warto wiedzieć, że szkody mogą zostać stworzone nie tylko podczas wykonywania manewrów w ruchu drogowym, ale również podczas parkowania czy wprowadzania pojazdu do garażu. 

Ubezpieczenie NNW komunikacyjne

NNW – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych jest kolejnym przykładem ubezpieczenia dobrowolnego, które obejmuje zdrowie i życie kierowcy i pasażerów danego pojazdu mechanicznego.

Jak działa NNW komunikacyjne?

Ubezpieczenie NNW działa wówczas gdy doszło do kolizji w ruch drogowym czy wypadku, dodatkowo działa w momencie wykonywania różnego rodzaju czynności przy pojeździe (wsiadanie, wysiadanie, naprawa samochodu), po których można uzyskać odszkodowanie. Jednak warto pamiętać, że ubezpieczyciel może odmówić wypłaty takiego ubezpieczenia. Może do tego dojść, gdy kierowca kierował pojazd, do którego nie posiadał odpowiednich uprawnień, prowadził pod wpływem alkoholu, bądź wypadek spowodowany był celowo.

Ubezpieczenia komunikacyjne firmy udostępniają w bardzo korzystnych ofertach, które klienci mogą dopasowywać do swoich potrzeb i wymagań. Najtańsze ubezpieczenia komunikacyjne można znaleźć na różnego rodzaju stronach zajmujących się kategoryzowaniem oraz ich porównywaniem. Coraz częściej w Internecie pojawia się fraza: tanie ubezpieczenie komunikacyjne dlatego zostało stworzone pewne bardzo przydatne urządzenie, jakim jest: ubezpieczenia komunikacyjne porównywarka. Dodatkowo na stronach, na których zamieszczone są ubezpieczenia komunikacyjne opinie są kolejnym udogodnieniem klientów, którzy chcą zasięgnąć rady. Ubezpieczyciele często są skłonni do negocjacji, tworząc między nim a klientem porozumienie, jakim jest współpraca ubezpieczenia komunikacyjne.