product-img

Co oznacza Cedent?

Kim jest Cedent? Jaka jest rola Cedenta przy ubezpieczeniu? Jakie zadania musi zrealizować Cedent? Za co Cedent jest odpowiedzialny przy ubezpieczeniu

Cedent

Cedent to kluczowy uczestnik procesu cesji w kontekście ubezpieczenia kredytu hipotecznego. W tej roli stoi osoba, która przekazuje swoje prawa i obowiązki związane z polisą ubezpieczeniową na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego, a drugą stroną cesji, która je przyjmuje, jest zazwyczaj bank. W sytuacji, gdy wystąpi zdarzenie objęte ubezpieczeniem, takie jak śmierć ubezpieczonego lub zniszczenie nieruchomości, bank staje się uprawniony do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego. Oznacza to, że wszelkie zobowiązania związane z kredytem hipotecznym, które pozostają do spłacenia, będą zaspokojone ze środków uzyskanych z ubezpieczenia. Aby zawrzeć umowę cesji, cedent musi podjąć kilka ważnych kroków. Po pierwsze, konieczne jest wydrukowanie umowy cesji praw z polisy ubezpieczeniowej w odpowiedniej ilości egzemplarzy, z myślą o każdym z kredytobiorców oraz dla banku i towarzystwa ubezpieczeniowego.

Następnie cedent musi uzupełnić aktualne dane osobowe kredytobiorcy, takie jak imię i nazwisko, aktualny adres stałego zameldowania oraz numer PESEL. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie danych z polisy ubezpieczenia, w tym numeru polisy, daty ważności oraz sumy ubezpieczenia. Warto podkreślić, że każdy egzemplarz umowy cesji musi zostać starannie oznaczony przez cedenta poprzez postawienie parafki na wszystkich stronach oraz złożenie podpisu na każdym egzemplarzu w wyznaczonym miejscu. Po przygotowaniu umowy cesji, cedent przekazuje ją do towarzystwa ubezpieczeniowego, które następnie potwierdza jej przyjęcie. Wszystkie egzemplarze umowy, razem z potwierdzeniem od towarzystwa ubezpieczeniowego, są przesyłane do banku. Działania cedenta są kluczowe dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu cesji i zabezpieczenia interesów banku oraz kredytobiorców w kontekście ubezpieczenia kredytu hipotecznego. Warto dodać, że proces ten opiera się na precyzyjnych procedurach i dokładności w wypełnianiu dokumentów, aby zapewnić skuteczną cesję praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku.

 

  • Publikacja: 13-09-2023 Zmodyfikowany: 13-09-2023
  • Liczba wyświetleń: 1100