product-img

Ubezpieczenie ogrodzenia – co obejmuje?

Co obejmuje ubezpieczenie ogrodzenia? Jaka jest wysokość odszkodowania za zniszczone ogrodzenie? Na jaką kwotę można ubezpieczyć ogrodzenie?

Co obejmuje ubezpieczenie ogrodzenia?

Ogrodzenie wraz z jego elementami stanowi istotny element posesji, a także ważny aspekt w kontekście polisy mieszkaniowej. W przypadku ubezpieczenia ogrodzenia, jego chroniona jest z polisy mieszkaniowej od skutków tych samych ryzyk co główna nieruchomość. To oznacza, że jeśli polisa obejmuje pewną liczbę zdarzeń losowych, tyle samo ryzyk będzie również uwzględnionych w zakresie ochrony dla ogrodzenia. Podstawowe zdarzenia, które mogą wpłynąć na stan ogrodzenia i są często objęte ochroną ubezpieczenia mieszkania, to pożar, powódź, przepięcie, uderzenie pojazdu mechanicznego, uderzenie statku powietrznego, dewastacja, osuwanie i zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi, lawina, silny wiatr, upadek drzew i masztów, wybuch oraz kradzież.

Warto podkreślić, że wiele z tych zdarzeń, takich jak pożar czy silny wiatr, może skutkować uszkodzeniem ogrodzenia i innych elementów posesji. Dlatego ubezpieczenie ogrodzenia jest istotne dla właścicieli nieruchomości, którzy chcą mieć pewność, że w razie niespodziewanych zdarzeń losowych ich ogrodzenie również będzie objęte ochroną finansową. W przypadku wyboru ubezpieczenia mieszkaniowego, warto zwrócić uwagę na zakres ochrony ogrodzenia. Niektóre zdarzenia mogą być dostępne w podstawowej wersji polisy mieszkaniowej, obejmującej stałe elementy budynku. Natomiast zdarzenia takie jak powódź, przepięcie czy kradzież ogrodzenia często są dostępne za dodatkową opłatą.

Ubezpieczenie ogrodzenia daje właścicielowi nieruchomości pewność, że w przypadku wystąpienia niekorzystnych i niespodziewanych zdarzeń losowych, które mogą wpłynąć na stan ogrodzenia, będą mieli wsparcie finansowe w naprawie lub odbudowie ogrodzenia. Warto również zwrócić uwagę na to, że ubezpieczenie ogrodzenia nie tylko chroni samą konstrukcję, ale także wszelkie elementy związane z ogrodzeniem, takie jak brama czy furtka.

Jaka jest wysokość odszkodowania za zniszczone ogrodzenie?

W przypadku zniszczenia ogrodzenia, wysokość odszkodowania z polisy mieszkaniowej zależy od kilku istotnych czynników. Polisa tego typu zazwyczaj obejmuje różne rodzaje ogrodzeń, takie jak metalowe, betonowe czy drewniane. Choć rzadko określa się w OWU rodzaj materiału ogrodzenia, warto wiedzieć, że niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mogą uwzględniać stopień zużycia materiałów, co może wpłynąć na końcową kwotę odszkodowania. 

W praktyce oznacza to, że odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie może zostać pomniejszone o stopień zużycia materiałów, z jakich ogrodzenie zostało wykonane. Przykładowo, ogrodzenie murowane o grubej konstrukcji może podlegać pomniejszeniu o około 2,5% rocznie z uwagi na naturalne zużycie. Murowane ogrodzenia cienkie z pilastrami mogą podlegać wyższemu procentowi pomniejszenia, wynoszącemu około 3,5%. Jeśli mamy do czynienia z ogrodzeniem z prętów metalowych, to odszkodowanie może być obniżone o 5%, a w przypadku ogrodzeń z siatką na słupach żelbetowych lub stalowych, może wynieść nawet 6%. Dla ogrodzeń drewnianych, odszkodowanie może być pomniejszone o około 10% z uwagi na skłonność drewna do naturalnego zużycia.

W sytuacji, gdy dojdzie do zniszczenia ogrodzenia lub kradzieży jego elementów, istotne jest niezwłoczne poinformowanie ubezpieczyciela. Wysokość odszkodowania będzie zależała od rodzaju ogrodzenia, materiału, z którego zostało wykonane oraz ewentualnego stopnia jego zużycia. Dlatego warto zawsze skonsultować się z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego, aby uzyskać dokładne informacje na temat wysokości odszkodowania i warunków wypłaty w przypadku zniszczenia lub kradzieży ogrodzenia.

Na jaką kwotę można ubezpieczyć ogrodzenie?

Jeśli chodzi o ubezpieczania ogrodzenia, istnieje pewien prosty proces, który nie wymaga osobnej polisy ani oddzielnej wyceny. W rzeczywistości, ubezpieczenia ogrodzenia nie są zawierane jako osobne umowy, ale są uwzględniane jako część ogólnego ubezpieczenia nieruchomości. Nie jest więc konieczne wykonywanie oddzielnej wyceny ogrodzenia. Zamiast tego, wystarczy dokonać oszacowania wartości ogrodzenia, co może zostać dokonane na różne sposoby. Można wyjść od posiadanych dowodów zakupu lub faktur za elementy ogrodzenia oraz prac związanych z jego budową. Jeśli takie dokumenty nie są dostępne, warto ocenić koszty odtworzenia ogrodzenia w obecnych cenach materiałów i usług budowlanych.

Istotne jest, aby uwzględnić zarówno wartość ogrodzenia w sensie budowlanym, jak i ogólną wartość nieruchomości. W ubezpieczeniu nieruchomości często zawarta jest klauzula obejmująca ogrodzenie, co oznacza, że w razie zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź czy kradzież, odszkodowanie będzie wypłacane na podstawie wartości całej nieruchomości, w tym także ogrodzenia. Warto jednak dokładnie przeanalizować warunki ubezpieczenia, aby upewnić się, że ogrodzenie jest odpowiednio uwzględnione i że w przypadku szkód, odszkodowanie będzie wypłacone na podstawie realnej wartości ogrodzenia oraz całej nieruchomości. W przypadku wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego, aby uzyskać dokładne informacje na temat wyceny ogrodzenia i jego ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie ogrodzenia?

Wartościowe ubezpieczenie ogrodzenia nie jest jednak pozbawione pewnych ograniczeń, które znajdują się w sferze tzw. wyłączeń odpowiedzialności. To konkretne sytuacje, w których ubezpieczyciel nie będzie mógł w pełni pokryć strat poniesionych przez ubezpieczonego. Często zdarza się, że nawet w ramach kompleksowego ubezpieczenia domu, ogrodzenie może pozostać niechronione w pewnych szczególnych przypadkach. Na przykład, jeśli na ogrodzeniu pojawi się graffiti lub inne rodzaje dewastacji, odszkodowanie może nie zostać wypłacone.

Niewątpliwie, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że ubezpieczenie nie obejmuje sytuacji, w których to ubezpieczający sam przyczynia się do uszkodzenia ogrodzenia – niezależnie czy jest to celowe działanie, czy skutek oddziaływania alkoholu lub innych substancji odurzających. Również, jeśli osoba ubezpieczona w niewłaściwy sposób usunie drzewo, które potem przewróci się na ogrodzenie, to odszkodowanie może nie być wypłacone. To samo dotyczy sytuacji, w których nasze zachowanie będzie można określić jako rażące niedbalstwo, co w efekcie prowadzi do uszkodzenia ogrodzenia.

Jest również szereg innych, mniej oczywistych, ale równie ważnych przypadków, które są wyłączone z ochrony ubezpieczenia. Przykłady to zniszczenia będące rezultatem działań terrorystycznych czy wojennych. Lista takich zdarzeń, które nie podlegają odszkodowaniu, zwykle znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia każdej polisy. 

  • Publikacja: 11-08-2023 Zmodyfikowany: 11-08-2023
  • Liczba wyświetleń: 668