product-img

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniach rolnych w 2023 roku?

Jakie są stawki ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2023 roku? Czy można liczyć na dofinansowanie ubezpieczenia hodowli w 2023 roku?

Jakie są stawki ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2023 roku?

W 2023 roku stawki ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich podlegają pewnym zmianom, co może wpłynąć na decyzje rolników dotyczące ubezpieczeń. Kwota dopłat w roku bieżącym jest relatywnie wyższa niż w poprzednich latach, co stanowi zachętę do zabezpieczania swoich upraw i inwestycji w gospodarstwie. Warto podkreślić, że stawki ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich różnią się w zależności od rodzaju działalności rolniczej oraz regionu, w którym prowadzi się gospodarstwo. Dofinansowanie jest przyznawane na zasadzie pomocy publicznej i ma na celu wspieranie rolników w przypadku niekorzystnych zdarzeń, takich jak susza, gradobicie czy powódź, które mogą znacząco wpłynąć na straty w produkcji rolnej.

Maksymalna suma ubezpieczenia od hektara w 2023 roku jest zróżnicowana w zależności od rodzaju uprawy oraz regionu Polski. Wysokość tej kwoty jest ustalana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Roczne stawki dopłat i limity ubezpieczenia zmieniają się corocznie w zależności od bieżącej sytuacji na rynku rolnym oraz warunków atmosferycznych.

Dla 1 hektara upraw rolnych:

 • Zboża: 26 300 zł 
 • Kukurydza: 13 600 zł
 • Rzepak: 13 400 zł
 • Chmiel: 48 000 zł
 • Tytoń: 39 700 zł
 • Warzywa gruntowe: 188 200 zł
 • Drzewa i krzewy owocowe: 130 900 zł
 • Truskawki: 79 600 zł
 • Ziemniaki: 39 100 zł
 • Buraki cukrowe: 12 200 zł

Dla zwierząt hodowlanych:

 • Bydło: 14 200 zł
 • Konie: 14 400 zł
 • Owce: 1100 zł
 • Kozy: 700 zł
 • Świnie: 1800 zł
 • Kury: 53 zł
 • Kaczki: 65 zł
 • Gęsi: 250 zł
 • Indyki: 210 zł
 • Strusie: 1100 zł

Do kiedy należy ubezpieczyć uprawy w 2023 roku?

W przypadku ubezpieczenia upraw w 2023 roku, istotne jest nie tylko jego wykupienie, ale także przestrzeganie określonych terminów. Niedopilnowanie tych terminów może skutkować brakiem możliwości skorzystania z dopłat do ubezpieczenia upraw, które są dostępne z budżetu państwa. Przede wszystkim warto zaznaczyć, że dofinansowanie z budżetu państwa przyznawane jest w dwóch transzach: w sezonie wiosennym i jesiennym. Terminy te zależą od rodzaju upraw i ryzyk, jakie chcemy objąć ubezpieczeniem. Jeśli chodzi o uprawy wiosenne, takie jak zboża czy rośliny strączkowe, ubezpieczenie musi zostać zakupione najpóźniej do 30 czerwca danego roku. Zgodnie z obowiązującą ustawą, co najmniej 50% zasiewów powinno być objęte ochroną, a obowiązek ten uważa się za spełniony, jeśli uprawy są objęte ochroną od 1 lipca w roku zbiorów.

Warto również pamiętać, że niektóre rodzaje ubezpieczeń, takie jak ubezpieczenie przed suszą w 2023 roku, powinny być wykupione jeszcze przed nadejściem lata, aby zapewnić ochronę na czas okresu, w którym to ryzyko jest największe. Drugą turę wypłat dopłat przewiduje się na jesień, kiedy to niektóre rodzaje ubezpieczeń mogą być już niedostępne, np. ubezpieczenie przed suszą w 2023 roku. Jednak wciąż istnieje możliwość objęcia ubezpieczeniem upraw innych rodzajów i ochroną przed innymi ryzykami związanymi z gospodarstwem rolnym, takimi jak gradobicie czy powódź.

Jakie są w 2023 roku dopłaty do ubezpieczenia upraw?

W roku 2023, jeśli chodzi o dopłaty do ubezpieczeń upraw, sytuacja wydaje się być kontynuacją tego, co miało miejsce w roku ubiegłym. Istnieje pewna stabilność, jeśli rozpatrujemy procentową kwotę, która zostanie pokryta z budżetu państwa w kontekście ubezpieczenia upraw. W roku 2022, ubezpieczenia upraw były finansowane z budżetu państwa w wysokości 65% składki. W 2023 roku, rolnicy, kontynuując praktykę ubezpieczania swoich upraw, mogą także liczyć na dofinansowanie w wysokości 65% składki. Jednakże istnieją określone warunki, które muszą być spełnione, aby otrzymać to wsparcie.

Producent rolny będzie miał szansę na uzyskanie dopłat do ubezpieczenia upraw w 2023 roku, pod warunkiem, że zawrze umowę ubezpieczenia, która obejmuje pakiet rodzajów ryzyka oraz że zakład ubezpieczeń ustali stawkę taryfową, która nie przekracza 9% sumy ubezpieczenia. Warto zaznaczyć, że szansa na dopłaty do ubezpieczenia upraw w roku 2023 jest całkiem spora, jednak nie wszyscy producenci rolni mogą zdążyć skorzystać z tego wsparcia. Dlatego ważne jest, aby śledzić terminy i warunki oraz konsultować się z odpowiednimi instytucjami, aby jak najlepiej wykorzystać dostępne możliwości finansowania ubezpieczenia upraw.

Czy można liczyć na dofinansowanie ubezpieczenia hodowli?

Rolnikom zajmującym się hodowlą zwierząt gospodarskich przysługuje prawo do ubiegania się o dofinansowanie ubezpieczenia hodowli w 2023 roku. Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia upraw, część składki może być pokrywana z budżetu państwa, co stanowi wsparcie dla rolników w zabezpieczeniu swojej działalności. Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich to specjalna polisa stworzona z myślą o rolnikach zajmujących się hodowlą. Obejmuje ona ochroną różnorodne zwierzęta, takie jak bydło, konie, świnie czy drób. Polisa ta jest ważna w przypadku zdarzeń losowych, takich jak huragany, powodzie czy deszcze nawalne, ale także ryzyka związanego z padnięciem lub koniecznością uboju zwierząt.

Warto zaznaczyć, że jeśli rolnik prowadzi zarówno uprawy rolnicze, jak i hodowlę zwierząt gospodarskich, i korzysta z dofinansowania z budżetu państwa, to w celu spełnienia wymogów ustawowych wystarczy, że ubezpieczy jedno z tych źródeł działalności. Jednakże istnieje istotny punkt do rozważenia - korzyści płynące z ochrony, jaką zapewnia polisa ubezpieczeniowa, w porównaniu do kosztów składki, są ogromne. Warto więc dokładnie rozważyć możliwość ubezpieczenia hodowli, aby zapewnić sobie i swojej działalności finansowe bezpieczeństwo w przypadku nieprzewidywalnych zdarzeń.

Czy warto kupić ubezpieczenie upraw w 2023 roku?

Skorzystanie z dopłaty do ubezpieczenia upraw w 2023 roku to zobowiązanie do zakupu polisy, które może stworzyć pewne pytania, takie jak: czy warto ubezpieczyć swoje uprawy? Odpowiedź na to pytanie brzmi zdecydowanie tak. Istnieje kilka kluczowych powodów, dla których warto rozważyć ubezpieczenie swoich upraw. Po pierwsze, odpowiednie ubezpieczenie stanowi ochronę Twojego mienia. W przypadku, gdy osoba decyduje się na zakup ubezpieczenia od suszy 2023, ma pewność, że uprawy będą chronione przed ewentualnymi szkodami spowodowanymi przez nadchodzące upały. Polisa ta działa jako tarcza ochronna dla cennych zbiorów.

Po drugie, polisa ubezpieczeniowa zabezpiecza przed nałożonymi karami za niedopełnienie ustawowych obowiązków. Oznacza to, że korzystając z dopłaty do ubezpieczenia upraw 2023, nie tylko chronisz swoje mienie, ale również spełniasz obowiązki wynikające z prawa. Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na poziomie nawet 65% składki, co stanowi istotne wsparcie finansowe dla rolników. W przypadku wystąpienia szkody, wypłata odszkodowania może być jeszcze wyższa. Kupując odpowiednią polisę ubezpieczeniową, nie musisz obawiać się ryzyka związanego z suszą, gradem czy huraganami. To zabezpieczenie finansowe pozwala spać spokojnie, wiedząc, że trudy i praca nad uprawami są odpowiednio chronione. Dzięki dopłatom do ubezpieczenia upraw rolnych 2023, nie nadwyrężasz swojego budżetu na zakup ubezpieczenia, a polisa daje pewność, że trud i inwestycje są bezpieczne. To inwestycja w spokojną przyszłość rolnictwa i własnego biznesu.

 • Publikacja: 18-09-2023 Zmodyfikowany: 18-09-2023
 • Liczba wyświetleń: 486